Publicerad - 2016

Målet är branschens bästa datakvalitet!

Tech news

Datakvalitet är en komplex storlek och samtidigt en förutsättning för snabb, effektiv och korrekt beställning. Just därför måste datakvalitet tas på största allvar. Triscans datakvalitet har alltid varit bra, men det yttersta och ambitiösa mål för Triscan är,  att kunna stoltsera med att ha branschens bästa.

Valet av den rätta reservdelen är inte nödvändigtvis en enkel affär. Det är antagligen mycket få mekaniker och reservdelssäljare av reservdelar, som inte har provat att välja mellan flera varianter av till exempel en sats bromsbelägg, och detta trots att registreringsnumret används för identifiering. I en hektisk dag är lösningen på problemet ofta en helgardering - alltså en beställning av alla alternativ. I branschen rapporteras det, att mer än 15% av alla beställda artiklar hör till denna kategori.

Det kräver inte speciellt mycket fantasi att föreställa sig, hur många resurser, som i onödan satsas på beställning, plockning, sändnings, returnering, ompackning, etc. Kan det verkligen vara sant, att det inte finns någon lösning på detta problem? Tyvärr är svaret ja, men lyckligtvis finns det mycket som kan göras för att minimera problemet - och det hela börjar på datakvalitet.

Bilmodell och OE-data grundval
En av förutsättningarna för att erhålla en hög datakvalitet är korrekt och uppdaterad OE information. I 2010 införde Triscan ett nytt PDM-system (Product Data Management), med tillgång till fordonstillverkarnas OE kataloger. Härmed är Triscan säkrad uppdaterad och detaljerad kunskap om hela den europeiska bilparken med korrekte OE-data och tillhörande kriterier på både helt nya och ändringar i äldre bilmodeller. På basis av denna information skapas årligt mellan 2000-3000 nya artikelnummer som läggas till produktprogrammet.

Filterfunktion i TriWeb
I de situationer där det är nödvändigt att skilja mellan flera alternativ, är det oftast ett kriterium, som är den utslagsgivande faktorn. Även om kriterier vanligtvis är angett i produktlinjen för en produkt i de flesta elektroniska kataloger, kan det särskilt vid notering av flera artiklar vara svårt att få en överblick. Av denna orsak finns det i Triscans e-handel TriWeb inbyggd en speciell "Filter" -funktion, som bidrar till att skapa en överblick. När "Filter"-funktionen aktiveras, öppnas en dialogruta där samtliga kriterier visas. Efter att ha kryssat av det/de relevanta kriterierna, visas enbart det specifika alternativen.

Krossreferenser
En annan väsentlig faktor är validerad krossreferenser från OE-/ eget artikelnummer till alternativa eftermarknadsleverantörer. I 2011 började Triscans IT-avdelning ett internt projekt med syftet att utveckla ett system, som så långt som möjligt automatiserar detta arbete. 2014 togs systemet först i bruk, och resultaten har varit imponerande. Det lyckades både att öka antalet och kvaliten på krossreferenser avsevärt, samtidig som att 70% av arbetet i dag utförs automatiskt.

Bilder
I vissa fall, kan en bild också bidra till att avgöra vilka av de erbjudna alternativen, som är rätt. Detta gäller till exempel för sensorer, där utformningen av ett kontaktstycke kan vara utslagsgivande. Därför är där knutit till bilder av både sensor och close up bilder av kontaktstyckena till Triscans sensorer.

Ansträngningarna har lönat sig, men slutar inte här
I en kombination av flera resurser i produkt- och IT-avdelning, effektivisering av arbetsflöden och stora investeringar i IT har det lyckats att förbättra datakvaliteten. Ett synligt bevis på detta är TecDoc´s fortsatta utnämningen av Triscan som TecDoc Certified Data Supplier. Resultatet är kostnadsreducerande förbättringar till förmån för miljön, fordonsägare, verkstäder, grossister och Triscan. Men arbetet slutar inte här. Med nya initiativ, ny teknologi och ett produktprogram som hela tiden utvidgats och uppdaterats, stoppar jakten på branschens bästa datakvalitet aldrig - tvärtom - det intensifieras.