Publicerad - 2017

I kamp för fri data tillgång och fri konkurrens

Tech news

Connected cars och extended vehicle service är nyckelbegrepp i den senaste teknologiska utveckling inom fordonsindustrin. Teknologin, som leder till ökad digitalisering, baserar sig på insamling av data i realtid och det är inte längre ovanligt, att en modern bil genererar 5 GB data per timme. Dessa data kan användas till försäljning och utveckling av bl.a. servicetjänster. Men det är data, där lagstiftningen kring ägarförhållande och tillgång ännu inte är på plats. Data, där endast lagstiftning i slutändan kan garantera fri konkurrens på eftermarknaden - och bilägarna ett fritt verkstad val som EU: s lagstiftning (EU no 461/2010) hittills har varit en garant för.

En liten kontrakt med en stor inverkan
När en bil med connected car-teknologi säljs, presenteras köparen - utöver själva köpeavtalet - ofta för ett så kallat telematikavtal. Detta avtal ger biltillverkaren tillstånd till att samla in data och kommunicera med fordonet. Men avtalet ger också biltillverkaren möjlighet att kommunicera med föraren via installerade appar på fordonets info skärm. Eftersom där inte finns ett alternativ, har biltillverkaren säkrat sig exklusiva rättigheter i samband med att erbjuda tjänster baserad på analys av fordonsdata. Undertecknas telematikavtalet inte, samlas ingen data i realtid om fordonet, och bilägaren kan inte utnyttja fördelarna, som ligger häri.
 


Data Monopol - nej tack!
Aktörer på fordonseftermarknaden - och däribland Triscan - är inte förvånande övertygade, att det data monopol, som tillverkare för närvarande skapar, varken kommer bilägaren eller eftermarknaden till godo. Det är därför viktigt, att EU skrider till verket. Marknaden för reservdelar, servicetjänster och reparation av bilar i EU uppskattas till att vara 200 miljarder € (uppmätt på försäljningspriset för reservdelar samt arbetslön). Eftermarknaden består i EU av över 500.000 företag och runt 3,5 miljoner anställda, som hittills har varit garant för att säkerställa de 285 miljoner bilägare i EU en konkurrenskraftig och ekonomisk fördelaktigt alternativ. Det ska inte ändras! Av den anledning är det viktigt att säkerställa följande:
1)    Direkt och oövervakat tillgång för oberoende leverantörer till realtidsdata, som genereras i bilar;
2)    Möjlighet att oberoende leverantörer kan uppnå tvåvägskommunikation med bilar och lägga till sina egna apps, funktioner och know-how;
3)    Data måste vara tillgängliga via ett standardiserat gränssnitt.    
 

Triscan stöder kampen för fri data tillgång och fri konkurrens
Som medlem av AUTIG (Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark) stöder Triscan detta arbete. Branschföreningen har ett starkt fokus på konkurrensvillkor och just nu arbetas det intensivt för att säkerställa en balanserad lagstiftning om tillgång till data, som gör det möjligt för utveckling av nya affärsmodeller för eftermarknads sektorn.

"Det finns inget precedensfall av en teknologisk utveckling, som kan få så långtgående konsekvenser för eftermarknaden, som det verkar till med connected cars", säger AUTIG Director Frank R. Hansen.
Branschföreningen förväntar, att EU-kommissionen förbereder ett utspel till ett lagstiftningspaket i juni, varefter där inleds förhandlingar om en slutlig lösning.

AUTIG representerar respektive producent- och handelsledens intressen - både nationellt och internationellt. Det internationella arbetet, som bl.a. omfattar underhåll av ett nätverk i Kommissionen och Europaparlamentet, tillvaratas dagligen av CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers) och FIGIEFA (The International Federation of Automotive Aftermarket Distributors) och AUTIG, är på ledningsplan direkt involverad i prioriteringen och planläggningen av det politiska arbete i dessa organisationer.