Udgivet - 2017

I kamp for fri dataadgang og fri konkurrence

Corporate news

Connected cars og extended vehicle service er nøglebegreber i den seneste teknologiske udvikling i bilindustrien. Teknologien, der fører til øget digitalisering, baserer sig på opsamling af data i realtid og det er ikke længere usædvanligt, at en moderne bil genererer 5 GB data i timen. Disse data kan anvendes til salg og udvikling af bl.a. serviceydelser. Men det er data, hvor lovgivningen omkring ejerforhold og adgang endnu ikke er på plads. Data, hvor kun lovgivning i sidste ende kan sikre fri konkurrence på eftermarkedet – og bilejerne et frit værkstedsvalg som EU’s lovgivning (EU nr. 461/2010) hidtil har været garant for.


En lille kontrakt med en stor betydning 
Når en bil med connected car-teknologi sælges, præsenteres køberen – foruden selve købsaftalen – ofte for en såkaldt telematikaftale. Denne aftale giver bilproducenten lov til at indsamle data og kommunikere med køretøjet. Men aftalen giver også bilproducenten mulighed for at kommunikere med føreren via installerede apps og køretøjets infoskærm. Idet der ikke findes et alternativ, har bilproducenten sikret sig eksklusivrettigheder i forhold til at kunne tilbyde services baseret på analyser af køretøjets data. Underskrives telematikaftalen ikke, opsamles der ingen realtidsdata om køretøjet, og bilejeren kan ikke udnytte de fordele der ligger heri. 
 


Datamonopol – nej tak!
Aktører på det frie automotive eftermarked – og herunder Triscan – er ikke overraskende af den overbevisning, at det datamonopol, som bilproducenterne i øjeblikket er ved at skabe, hverken kommer bilejerne eller den frie eftermarkedssektor til gode. Det er derfor vigtigt, at EU skrider til handling. Markedet for reservedele, serviceydelser og reparation af biler i EU anslås til at være 200 milliarder € (målt på salgspris for reservedele plus arbejdsløn). Den frie eftermarkedssektor består i EU af over 500.000 virksomheder og ca. 3,5 millioner ansatte, der hidtil har være garant for at sikre de 285 millioner bilejere i EU et konkurrencedygtigt og økonomisk fordelagtigt alternativ. Det skal der ikke laves om på! Af den årsag er det vigtigt at sikre følgende:
1)    Direkte og ikke overvåget adgang for uafhængige leverandører til realtidsdata, der bliver genereret i biler;
2)    Mulighed for at uafhængige leverandører kan opnå tovejs kommunikation med biler og tilføje egne apps, funktioner og know-how;
3)    Data skal være tilgængelige via en standardiseret grænseflade.     


Triscan støtter kampen for fri dataadgang og fri konkurrence
Som medlem af AUTIG (Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark), støtter Triscan dette arbejde. Brancheforeningen har et stærkt fokus på konkurrencevilkår og netop nu arbejdes der intensivt med at sikre en balanceret lovgivning om adgang til data, som giver mulighed for udvikling af nye forretningsmodeller i den frie eftermarkedssektor. 

”Der er ingen fortilfælde af en teknologisk udvikling, som kan få så vidtrækkende konsekvenser for eftermarkedet, som det tegner til med connected cars”, siger AUTIG-direktør Frank R. Hansen.
Brancheforeningen forventer, at EU-Kommissionen barsler med et udspil til en lovpakke i juni måned, hvorefter der indledes forhandlinger om en endelig løsning. 

AUTIG repræsenterer henholdsvis producent- og handelsleddets interesser – både nationalt og internationalt. Det internationale arbejde, som bl.a. omfatter vedligeholdelse af et netværk i Kommissionen og Europa-Parlamentet, varetages i det daglige af CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers) og FIGIEFA (The International Federation of Automotive Aftermarket Distributors) og AUTIG er på ledelsesplan direkte involveret i prioriteringen og tilrettelæggelsen af det politiske arbejde i disse organisationer.