Publicerad - 2019

Förstärkta framvagnsdelar eller inte?

Tech news

 

Flera av eftermarknadsleverantörerna har gradvis byggt upp ett program med förstärkta framvagnsdelar. Alternativen utvecklas när det visar sig, att livstiden för den ursprungliga designen inte motsvarar vad man bör förvänta sig. Det låter väldigt smart, men är det nu också fallet - och hur relaterar vi oss hos Triscan till ämnet?

För att belysa ämnet är det viktigt att känna till utvecklingsprocessen för en framvagnsdel. Framvagnsdelar är en del av en komplicerad anslutning med styrningen, men även hjulfjädring och transmissionsdelar. Dimensioneringen av den enskilda framvagnsdel - här under fysiska dimensioner och materialval - baseras på de belastningar som delen förväntas utsättas för av de övriga komponenterna i styrningen samt hjulupphängningen och överföringen. Delen är utformad som en 3D CAD-modell, som sedan exponeras för FEM (Finite Element Method) beräkningar / simulering, varigenom man säkerställer att dimensioneringen är korrekt. Denna metod används för alla enskilda delar, men även för hela systemet. Med detta tillvägagångssätt kommer man så nära den verkliga världen som möjligt. Och samtidigt säkerställs att sannolikheten för att de enskilda delarna också klarar de efterföljande fysiska testerna är stor.

Det är därför också oundvikligt, att man ändrar systemets samlade dimensionering, när man ändrar en parts fysiska dimensionering. Krafter och vibrationer som över tiden kan vara skadliga för en enskild komponent kommer sannolikt att deponeras på annat håll, om denna komponent förstärks. Eftersom styr- och hjulsupphängningsdelar hör till kategorin säkerhetskomponenter, skulle det - av den anledningen bara – ge god mening att ställa dig själv frågan: Har det mycket omfattande och kostsamma arbetet gjorts för att testa om designändringen är viktig för de andra komponenterna i systemet och finns dokumentation tillgänglig för detta? 

Det är naturligtvis också intressant att ta reda på hur bra de förstärkta delarna är. Finns det någon skillnad? Hur mycket bättre är de? Vi har inte kunnat hitta några självständiga bevis på detta, och det är naturligtvis också en mycket omfattande och nästan omöjlig uppgift att uppnå.
 

Et test
Vi har däremot - med utgångspunkt i två referenser - där på eftermarknaden erbjuds av flera leverantörer i en speciellt förbättrad version, utfört jämförande test mellan OES, förstärkt, standard och Triscan delar på en mängd olika parametrar. Det handlar om följande två stabiliseringsstänger för respektive PSA och VAG.

   PSA  VAG
 OES  5057* (50, 57, 62,   64, 77)  6Q0 411 315* (A, C, D, F, G, J, L,   M, N, P)
 Standard   utförande  Konkurrent  Konkurrent
 Förstärkt   utförande  Konkurrent  Konkurrent
 Triscan  8500 28624  8500 29617

 

Testresultat
Vi har testat de två stabilisatorer inom ett brett spektrum av områden och visar de viktigaste som relaterar till hållbarhet här.

Axial clearence diff: Är den slöjan som vi har kunnat mäta efter att stabilisatorerna har exponerats för 100 000 cykliska tester med 200 kg. vid 5 Hz. Såsom kan ses, lever alla stabilisatorer upp till vad som måste kallas en acceptabel nivå i förhållande till OES-delen. Den förstärkta delen och vår nyaste del är helt identiska. 

 

Sealing: Alla delar utöver en av våra konkurrenters standarddelar bestod täthetstestet, som är uppdelat i två. Under den första delen av testet utförs ett läckagetest vid 1 bar på stabilisatorns gummihylsa. Hädanefter utförs ett läckagetest vid 3 bar på manteln, som antingen är tillverkad av metall eller plast.

 

Surface treatment/Corrosion resistance: Som kan ses, ger OES-delen och den förstärkta delen av våra konkurrenter inte lika bra korrosionsskydd som de andra två delarna. Den knappt så bra ytbehandlingen är en Cr3 + kromering, som ger 240 timmars skydd i ett saltkammarprov. Å andra sidan ger den lackade ytan, som utförs i en katapforetisk (elektrobeläggning) process där arbetsstycket nedsänktes i en epoxibaserad färg, ger 720 timmars skydd i ett saltkammarprov.    

 

Vi har gjort ett val

Hos Triscan har vi gjort ett val. Vi vill inte erbjuda ett separat program av förstärkta delar av flera orsaker.

 

1. Delar till framvagn och hjulfjädring hör till kategorin av säkerhetsdelar. 

2. Vi anser att det är svårt - att säga om inte omöjligt - för andra än biltillverkarna att beräkna och testa följderna av förändringar i fysiska dimensioner.

3. Vi har flera exempel på hur vi, i samarbete med våra tillverkare och med framgång har förbättrat mycket, utan att ändra delens fysiska dimensioner.

4. Vi har flera exempel, att med en standardprodukt och utan extra kostnad kan vi uppnå samma hållbarhet som med en förstärkt och dyrare produkt.

5. Det är mycket lättare för alla parter att relatera till en snarare än två olika varianter.  

 

Vi har gjort vårt val - och hoppas att det på grundval av denna artikel har blivit lättare att göra ditt val.