Är du uppmärksam på kompletterande produkter? Vi hjälper dig på väg...

Hos Triscan strävar vi efter att göra livet enklare för våra kunder. Därför levererar vi grundläggande alltid kompletta produkter med alla nödvändiga delar för professionell montering. Det finns emellertid referenser där de kompletterande produkterna utgör en så stor del av den totala produktens pris, att vi av konkurrensmässig hänsyn inte kan inkludera dem. I sådana fall markerar vi det tydligt i produkttexten, men i framtiden kommer denna information också vara på produktbilder.

När priset på en kompletterande produkt är högt och det ingår i leveransen, påverkar det självklart försäljningspriset. Och eftersom det oftast är priset som i första hand utgör grunden för valet av leverantör, händer alltför ofta att man utesluts i denna fas. Kunden inser helt enkelt inte att prisskillnaden faktiskt beror på, att produktleveransen inte är densamma och därmed inte direkt jämförbar.   

Tyvärr betyder det också, att kunden ofta inte har kännedom till kompletterande produkter - eller kunskap om behovet av att ersätta dem. I vissa fall är det upptäckt och varan beställs senare. I andra fall ersätts inte delarna, och eftersom produkterna i många fall måste ersättas av säkerhetsmässiga orsaker, är det naturligtvis ett allvarligt problem. 

I dessa fall där det är nödvändigt av säkerhetsmässiga orsaker att ersätta kompletterande produkter - men vi av konkurrensmässiga orsaker inte kan erbjuda dessa som en del av vår leverans - kommer den kompletterande produkten framöver att visas på Triscans produktbilder som en "bild på bilden" markerad med en gul varningstriangel och ett produktnummer.

Således hoppas vi, att ha löst den ovanför beskrivna utmaningen på ett sätt, som gagnar alla parter.