Udgivet - 2019

Er du opmærksom på komplementerende produkter? Vi hjælper dig på vej…

Tech news

Hos Triscan stræber vi efter at gøre livet lettere for vores kunder. Derfor leverer vi grundlæggende altid komplette produkter med alle de nødvendige dele for professionel montage. Der findes dog referencer, hvor de komplementerende produkter udgør så stor en del af det samlede produkts pris, at vi af konkurrencemæssige hensyn ikke kan inkludere dem. I sådanne tilfælde markerer vi det tydeligt i produktteksten, men fremadrettet vil denne information også være at finde på produktbilleder.

Når prisen på et komplementerende produkt er høj og det inkluderes i leverancen, påvirker det naturligvis salgsprisen. Og da det oftest er prisen, der i første omgang ligger til grund for udvælgelsen af en leverandør, sker det alt for ofte, at man bliver fravalgt i denne fase. Kunden opdager simpelthen ikke, at prisforskellen i virkeligheden skyldes, at produktleverancen ikke er ens og dermed ikke direkte sammenlignlig.   

Det betyder desværre også, at kunden meget ofte ikke får kendskab til de komplementerende produkter – eller kendskab til nødvendigheden af at udskifte disse. I nogle tilfælde opdages det og varen bestilles efterfølgende. I andre tilfælde bliver delene ikke udskiftet, og da det i rigtig mange tilfælde drejer sig om produkter, der af sikkerhedsmæssige årsager skal udskiftes, er dette naturligvis et alvorligt problem. 

I de tilfælde hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at udskifte komplementerende produkter - men vi af konkurrencemæssige årsager ikke kan tilbyde disse som en del af vores leverance - vil den komplementerende vare fremadrettet på Triscan produktbilleder optræde som et ”billede i billedet” markeret med en gul advarselstrekant og et varenummer.

Dermed håber vi på, at have løst den ovenfor beskrevne udfordring på en måde, som gavner alle parter.