Publicerad - 2016

Triscan utökar till nytta för kunderna

Tech news

Som en konsekvens av vårt ambitiösa mål för bl.a. datakvalitet, programutveckling och leveranskapacitet har administrationen i Brabrand utökats. Med utvigdningen har vi skapat det nödvändiga utrymme för den senaste och framtidiga utveckling i medarbetarstaben. Men vi har också utnyttjat möjligheten att omorganisera oss internt, för härigenom att optimera arbetsrutin och samla våra testfaciliteter på bara ett ställe.
 

Bild borttagen.
Produktavdelningen och våra testanläggningar ligger nu vägg i vägg

Produktavdelningen, inköpsavdelningen och kundcenter ligger nu vägg i vägg, med egna konferensfaciliteter och nära våra testanläggningar, provförvaring och lager. I inredningen av de nya lokalerna ligger tyngdpunkten på att skapa "öppenhet" och därmed gör det möjligt för visuell kontakt mellan avdelningarna.

Säljavdelningens support och prishantering. Anställda kommer att samlas i en avdelning. Syftet är att främja samverkan, kunskapsdelning och möjligheten till ömsesidigt support mellan kollegor, men också för att skapa bättre utrymme.
 


 

Säljavdelningens support och prishantering anställda och inköpsavdelningen har har också fått nya lokaler
 

Utvidgningen och organiseringen genomfördes i slutet av september, och vi förväntar oss snart att se effekten internt. Men mest av allt hoppas vi på ett synligt och märkbar effekt hos kunderna.