Triscan udvider til gavn for kunderne

Som konsekvens af vores ambitiøse målsætning for bl.a. datakvalitet, programudvikling og leveringsevne er administrationen i Brabrand blevet udvidet. Med udvidelsen har vi fået skabt den fornødne plads til den seneste og fremtidige udvikling i medarbejderstaben. Men vi har også udnyttet lejligheden til reorganisere os internt for herigennem at optimere arbejdsgange og samle vores testfaciliteter på kun ét sted.


Produktafdelingen og deres testfaciliteter er nu placeret dør-om-dør

Produktafdelingen, indkøbsafdelingen og kundecenteret er nu placeret dør-om-dør, med egne mødefaciliteter og tæt på vores testfaciliteter, prøvelager og lager. I indretningen af de nye lokaler er der lagt vægt på at skabe ”åbenhed” og dermed mulighed for visuel kontakt afdelingerne imellem.

Salgsafdelingens support og price management medarbejdere samles i én afdeling. Formålet er at fremme interaktion, vidensdeling og muligheden for gensidig support kollegerne imellem, men også at skabe bedre pladsforhold.

Salgsafdelingens support og price management medarbejdere samt vores indkøbsafdeling er også flyttet i nye kontorer
 

Udvidelsen og reorganiseringen blev afsluttet i udgangen af september måned, og vi forventer hurtigt at kunne se effekten internt. Men vigtigst af alt håber vi også på en synlig og mærkbar effekt hos kunderne.