Publicerad - 2019

Så säkerställer vi hög leverans-kapacitet

Tech news

På eftermarknaden har Triscan alltid erkänts för vår höga leveransförmåga, som vi alltid strävar efter är 97%. Vi har inte kommit till det här erkännande utan ansträngning, men genom kontinuerligt att utveckla våra processer och investering i de modernaste IT-systemen. I den här artikeln får du en inblick i hur vi ser till, att du kan få dina varor, när du behöver dem.

 Vår IT-setup för att säkra hög leveransförmåga

Automatiserad disponering och manuell justering av lagerbehållning
 Att säkra den höga leveranskapaciteten börjar i vår inköpsavdelning, där inköp av helt nya artikelnummer är en manuell process. Baserat på erfarenhetsvärden och prognoser från våra kollegor i försäljningen uppskattas en köpvolym med de osäkerheter som det nu medför. Vid återbeställning av varor ser processen helt annorlunda ut, eftersom vår inköpsavdelning här använder Slim4 - ett automatiskt disponeringssystem. Baserat på historiska data köper Slim4 automatiskt varor inom fastställda gränser. För att undvika restorder-situationer säkerställer vi vanligtvis flera godkände tillverkare för varje artikelnummer, som skiljer sig åt på leveranshastigheten. Dessutom anpassar vi vår lagringskapacitet baserat på nya stora kunders egna försäljningsuppgifter, när vi ingår samarbetsavtal.

 

Vår inköpare - Ann Falck Schnoor - i färd med att flytta varor över till automatisk disponering i Slim4  


Optimerat arbetsflöde runt varumottagning och lagring av varor 
I processen med uppbyggnaden av vårt nya lager och en utvidgning av lagringskapaciteten med mer än 40%, har vi kunnat ompröva vårt arbetsflöde för mottagning och lagring av varor. Förutom en mycket nära koordinering av leveranser mellan inköp och logistik, sker varumottagningen nu i sitt eget område. Härmed har hastigheten för lagring av varor och därmed tillgången för kunderna förbättrats avsevärt. 

Automatiserat ordermottagning 
Vi mottar och behandlar på daglig basis över 2000 ordrar. Mer än 90% av ordrarna via TriWeb, TecCom eller vår webbtjänst behandlas automatiskt av vårt finanssystem Axapta och skickas direkt till Apport, vilket är vårt lagerstyrningssystem. Här behandlas inkommande order intelligent beträffande på ordning och sammanslagning i förhållande till försändelse innan de sänds till plock.    

Effektiviserat plockning av ordrar 
Ordrar som skickas till plockning distribueras automatiskt till våra logistikmedarbetares handskannrar, där plockningen sätts igång. Handskannrarna har just uppdaterats till att stödja vårt nya 5Ghz trådlösa nätverk, vilket garanterar både stabil och snabb kommunikation. För att göra plockningen av små order mer effektiva har vi infört användningen av elbilar, därmed  har vi kunnat minska tiden som förbrukats jämfört med tidigare. 

 

Våra nya 5Ghz handskannrar 

 

Effektiv plockning av små order med våra nya el-fordon  


Snabb leverans 
Vi har också optimerat vårt arbetsflöde runt försändelse. I den nya inredningen av vårt centrallager har försändelsesområdet för små ordrar flyttats och utvidgats - och likaså försändelsesområdet for stor ordrar. Själva försändelsesprocessen kontrollerar vi via Consignor - där alla transportörer vi har avtal med är registrerade. På detta sätt ser vi till, att mer än 90% av de ordrar vi behandlar inom loppet av en arbetsdag levereras nästa dag före 07:00.  

 

Försändelsesprocessen styrs via Consignor, där alla transportörer är listade


97% leveransförmåga 
Vi når inte alltid våra mål - men vi lovar, att vi ska göra vårt bästa både nu och i framtiden for att kunna leva upp till våra egna mål och våra kunders förväntningar till vår leveransförmåga. Genom fortfarande och beslutsamt att fokusera och förbättra våra processer och system, säkerställer vi vår gemensamma framtid.   

 

Genomsnittlig leveranskapacitet 2018, mätt i Targit - vårt affärsinformationssystem