Publicerad - 2017

Med största nöje...

Tech news

När du börjar ett nytt jobb i ett nytt företag, har du alltid många förväntningar och idéer om framtida kollegor, kunder och företagets kultur, som man nu ska vara en del av. Jag hade också det, innan jag satt mig i direktörsstolen hos Triscan den 1 maj. Det var med stor glädje, men också med ödmjukhet, att jag skulle "fylla några väldigt stora skor efter John Iversen" som om någon har stått bakom Triscans fina utveckling genom många år. Vilka utmaningar vi har framför oss och vilken riktning vi ska gå, kommer jag att ge mitt bud på här.

Efter 7 månader i mitt nya jobb måste jag säga, att det är det största nöjet, att uppleva den stora drivkraften och brinnande engagemang som mina 120 nya kollegorna visar i vardagen. Det är fantastiskt att uppleva det positiva och engagerade tillvägagångssättetet som alla har att kompromisslöst betjäna våra många kunder. Samtidigt är det ett nöje att känna kulturen - Triscans DNA - som är baserat på det viktigaste - våra kunder - där utgör hela vår existensgrund och vårt huvudfokus.

Triscan har varit på en fantastisk resa och har kontinuerligt lyckats att anpassa och utveckla sig i förhållande till branschen och omvärlden. Strategin har anpassats, nya koncept och nya kompletta varugrupper har sett dagens ljus. Under senare år har f.eks. ett brett sortiment av sensorer med raketfart utvecklats till att bli ett väsentligt affärsområde. Resan har också medfört en konstant expansion och positiv intäktsutveckling, och våra produkter säljs nu i mer än 35 länder.

Utvecklingen inom branschen som vi ingår i, har under de senaste åren präglats av kraftig konsolidering bland reservdelsgrossister och andra aktörer i hela Europa. Sammanslagningar och uppköp har varit och förblir på dagordningen. Samtidigt har digitalisering i alla delar av vår bransch kommit i fokus. "Connected Cars, Autonomous Driving, Remote Diagnostics och Predictive Maintenance" är bara några av de nya begrepp, som alla leder av reservdelskedjan kommer att relatera till. Samtidigt verkar det som att elektriska och hybridbilar under de närmaste 5-7 åren kommer att få sina genombrott med en betydande marknadsandel av nyregistrerade bilar.

Med en sund ekonomi, fortsatt god försäljningsutveckling och en betydande expansion av våra lager i Danmark och Tyskland, har Triscan det rätta fundament. Vi är redo att utöka sortimentet med flera nya spännande produkter, delta i utvecklingen och motsäga utmaningarna i branschen. Med syftet att skapa lösningar, som skapar mervärde och bidrar till tillväxt bland våra kunder och oss själva, kommer större projekt, som jag inte kan avslöja ännu, att lanseras 2018.

Efter 7 månader "i stolen" är det största nöjet att gå med i laget. Jag ser ödmjuk fram emot att bidra till, att vi fortfarande kan utvecklas med våra kunder.