Publicerad - 2016

Vintern sätter sina spår på bilparken - är du beredd?

Som grossist är det viktigt att vara förberedd på vinterns försäljning av nuvarande vinterprodukter. Men lika viktigt är det att bli uppdaterad på de varugrupper, som innehåller slitdelar som vintern är extra hårt på - till exempel:

  • Framvagnsdelar
  • Fjädringen
  • Bromsok
  • Handbroms- och kopplingswire
  • Transmissionsdelar
  • Bagageutrymmets eller motorhuvens gasfjädrar
     

Härmed är där skapat en merförsäljning med möjlighet för både distributörer/grossister som verkstaden. Fånga chansen och läs följande, vad du bör ägna extra uppmärksamhet åt under den kalla årstiden.

Framvagnsdelar
Det är inte bara skadorna på vägbeläggningen i form av hål, som är naturligt hårt på hela styrningen och fjädringen. Svår frost gör manschetter till styrleder, spindelleder, krängningshämmare och styrväxlar samt länkarnars hylsor styv och oflexibla. Detta ger möjlighet för att smuts, vatten och salt kan tränga in bakom manschetter och skada funktionen av kulhuvudet.

 

Det är inte bara skadorna på vägbeläggningen i form av hål, som är naturligt hårt på hela styrningen och fjädringen 


Triscans framvagnsdelsprogrammet omfattar mer än 6,000 referenser i OE kvalitet - och är med en täckning på mer än 97% Europas bredaste program. Till många länkarmar erbjuder Triscan också spindelleder och bussningar som reservdelar, varvid utbyte av en komplett länkarm kan undvikas. I programmet ingår också manschetter till spindelleder, styrleder och stabilisatorer. Till styrväxlar innehåller programmet både fordonsspecifika och universella manschetter.

Fjädringen
Den hårda frosten i kombination med hål i vägbanan tar också hårt på spiralfjädrar och stötdämpare. Spiralfjädrarna och stötdämparna läcker lättare vid kolvstångs packningen. I båda fallen är ett byte nödvändigt.

Triscans program av spiralfjädrar, som täcker mer än 83% av fordonsparken, omfattar mer än 2,950 referenser i OE kvalitet. Stötdämparprogrammet består enbart av Monroe dämpare och omfattar mer än 89% av fordonsparken (mer än 3,430 referenser).

Bromsok
Tätningen vid cylindrarna, damaskerna vid glid pinnar/bultar och returfjädrarna är särskilt utsatta under vintern. Vid de elektriska bromsok är särskilt plasthöljen, som inkapslar elektroniken, utmanade vid låga temperaturer, där risken för sprickor och därmed fukt / frostskador är större än annars.När först vatten och smuts tränger in till elektroniken, är det bara en tidsfråga, när den elektriska parkeringsbromsen inte fungerar längre.

 


Pakningen ved cylindrene, støvkapperne ved glidepindene og returfjedrene er særligt udsatte i vinterperioden
 

Triscans program består enbart av Budwegs utbytesprogram av bromsok - som täcker mer än 96% av fordonsparken och omfattar 3,685 referenser.

Handbroms-, kopplings- och växelwire
I samband med handbroms-, kopplings- och växelwire är vinterväder också ett problem. Om smuts och små partiklar som ev. sandkorn tränger in i wirens manschetter, kan den orsaka slitage på wirens plastmantel. Detta kan leda till att wiren korriderar , sätter sig fast eller brister.

Triscans program av wire, som med en täckning på mer än 87% är Europas bredast program, omfattar mer än 3,230 fordonsspecifika referenser i OE kvalitet. Alla wire levereras komplett med kopplingar och genomföringar.

Transmissionsdelar
Vid transmissions delarna, är det särskilt manschetterna, som orsakar problem i kylan. Bristande smidighet leder till sprickbildning eller att manschetterna helt lossnar från drivaxel knutarna. I båda fallen försvinner drivaxelfettet och därmed den nödvändiga smörjningen efter en kort tid. Upptäckes problemet i tid kan leden vanligtvis fortfarande räddas.

Triscans program av manschetter till drivaxlarna täcker mycket brett och innehållar både fordonsspecifika och universella lösningar. Programmet omfattar också specialverktyg till montering av såväl manschetter som klammer.

Gasfjädrar till bagage- och motorrum
Gasfjädrar lever också utsatt i vinterväder. Vid mycket låga temperaturer kan gasfjäderns kolvstång dra sig samman så mycket, att gasen kommer att kunna passera mellan kolvstången och dess tätning. Är detta fallet, är ett utbyte oundvikligt.

Triscans program för gasfjädrar, täcker mer än 92% av den europeiska bilparken, och omfattar mer än 1,380 referenser i OE kvalitet.

Är du beredd?
Det finns således massor av goda grunder till att toppa sitt lager och vara extra förberedda för reparationer, som en bilägare hade att möta efter en mödosam vinter.