Publicerad - 2017

Triscan a/s får ny verkställande direktör

Tech news

Michael Juul Hansen - nuvarande VD för  FTZ Autodele og Værktøj A/S - ersätter John Iversen som VD för Triscan a/s.


 

Efter en lång och mycket framgångsrik period hos FTZ - de senaste 3 åren som VD - har Michael Juul Hansen nu beslutat att säga ja till nya utmaningar per. 1 maj 2017. När Michael Juul Hansen ersätter John Iversen, blir han delägare i företaget. John Iversen behåller fortfarande aktiemajoriteten och företagets övriga aktieägare, Bente Jørgensen, Morten Hallum, Steen Ray Pedersen och Jørgen Grand behåller sina aktieposter.

"Vi ser fram emot att Michael övertar ansvaret för Triscan a/s och har stora förväntningar till den fortsatta utvecklingen, där en fördubbling av lagringskapaciteten i Tyskland är den senaste i en rad europeiska projekt", uttalar John Iversen. "Michaels framgångsrika karriär, med lång erfarenhet från eftermarknaden, kommer att få stor betydelse för Triscans framtida utveckling. Michael har en mycket god kännedom om marknaden och många av Triscans nyckelkunder i Danmark och i resten av Europa", fortsätter han.

I samband med bytet av VD avgår John Iversen, Bente Jørgensen som styrelseordförande i företaget. "Med Michaels tillträde får jag samtidig med styrelsearbetet möjlighet att intensifiera arbetet med små entreprenörsföretag", avslutar John Iversen.

Vd-bytet kommer efter att det ett tag har varit John Iversen önskan att lämna över stafettpinnen till en efterträdare, som ska leda ett starkt och stabilt företag med stor europeisk potential. "Jag ser verkligen fram emot de nya utmaningarna i Triscan, där jag har möjlighet att arbeta brett och internationellt i branschen", uttalar Michael Juul Hansen och fortsätter: "Triscan arbetar på en konkurrenspräglad marknad. Triscan-teamet är mycket kompetent och jag ser fram emot att bidra till att utveckla företaget i Danmark och i Europa. Jag drivs och motiveras av tillväxt och Triscan har en synnerligen sund plattform med en fortsatt hög tillväxtpotential, detta i samband med möjlighet för delägarskap, har varit avgörande för mitt skifte", avslutar Michael Juul Hansen.

Michael Juul Hansen har ursprungligen en bakgrund inom den finansiella sektorn, där han tjänat sin lärlingstid i Jyske Bank. Efter 10 års bankarbete med särskild fokus på investeringsrådgivning, grundade han i perioden 1995-2000 ingående kunskap till bilindustrin i Woodchester Credit Lyonnais/GE Capital. På den tiden var företaget ledande i Danmark på bilfinansiering genom bilhandlare och bilimportörer. I GE slutade Michael Juul Hansen som avdelningsdirektör med ansvar för finansieringssamarbetet med bilimportföretagen i Nic. Christiansen Group i Kolding. Och just där fortsatte karriären som försäljningschef hos Hyundai Bil Import i 3½ år.

2003 ersätts bilar med reservdelar för eftermarknaden, eftersom Michael våren 2003 började som direktör för verkstadskedjan Automester (del av FTZ), varefter han hösten 2006 flyttade in i FTZ-direktionent och nu, efter tre år som VD lämnar FTZ efter att han fick sin efterträdare presenterat i FTZ organisationen.

Frågor kan ställas till:
John Blom Iversen        Tel. +45 40295992   
Michael Juul Hansen    Tel. +45 24477110