Publicerad - 2018

Skärpta kvalitetskrav från biltillverkare - Triscan följer med

Tech news

Som leverantör till en biltillverkare har man alltid varit underkastat mycket strikta krav med hänsyn till intern kvalitetssäkring. Den standard, som särskilt europeiska och nordamerikanska biltillverkare kräver följt av sina leverantörer har nyligen blivit ändrat, uppdaterat och skärpt. För att vara fullständigt uppdaterad kring de förhållande, som är avgörande för Triscan, har vi nyligen hållit en egen kurs för våra kollegor i produktavdelningen, med hjälp av Teknologiskt Institut.

Vikten av att ha koll på kvalitetssäkring och leverera en kvalitetsprodukt är minst lika viktigt för Triscan som för biltillverkarna. "Vi gör mycket av vårt kvalitetssäkringsarbete. Det är därför helt väsentligt, att vi håller oss uppdaterade om de krav, som biltillverkarna ställer till sina underleverantörer. De allra flesta av våra tillverkare levererar redan till biltillverkarna, men inte desto mindre har vi lärt oss mycket på kursen och har blivit ännu skarpare att veta vad vi ska leta efter och fråga om, när vi besöker produktionen hos våra leverantörer ", säger Asger Thybo Geertsen, Produktchef på Triscan.


 

"Med den nya standarden har vi fått möjlighet att införliva speciella och skärpta krav till kvalitetssäkringen i vår leverantörs kvalitetssäkringssystem. Dessutom har kraven på företagets interna revision skärpts. Det betyder, att där inom kvalitetssäkring, tillverkningsprocess och produkt, är namngivna personer hos våra leverantörer, som är ansvariga för att förstå och redogöra för de specifika kraven, som vi ställer till produktion av Triscans delar - och att de respekteras, avslutar Asger Thybo Geertsen.  

Den nu ersatta ISO/TS 16949-standarden, såg ljuset i 1999, och kom till i ansträngningarna av att skapa en gemensam standard för design, utveckling, produktion och installation samt service av bilrelaterade produkter. Standarden som används främst av europeiska och nordamerikanska biltillverkare är en överbyggnad till den allmänt använda ISO 9001-standarden. Det utvecklades i samarbete mellan International Automotive Task Force (IATF), en grupp främst för europeiska och nordamerikanska biltillverkare, däribland BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA-gruppen, Renault, Volkswagen AG och andra. - och den tekniska kommittén hos International Organization for Standardization (ISO).

Den nya standarden IATF TS 16949: 2016 har utvecklats och administrerats av IATF, men som tidigare krävs en ISO 9001: 2015-certifiering. Den nya standarden är delvis anpassad till teknisk utveckling, men har också skärpts på flera områden. Vid slutet av 2018 kommer ytterligare 103 krav att läggas till standarden.