Publicerad - 2016

Nya centrallagret i Tyskland - Triscan tar nästa steg i expansionen på den tyska marknaden

Tech news

Triscan har i Tyskland ökat sin marknadsandel betydligt under de senaste åren. Ingenting tyder på att tillväxttakten avtar, och det var därför nödvändigt att undersöka, om det är möjligt att justera den aktuella uppsättningen till att hantera den ökande efterfrågan.

Den tyska marknaden är mycket hög prioriterat hos Triscan, och vi vill som tidigare erbjuda samma höga nivå av service till både våra befintliga och nya kunder, men har beslutat att det inte är möjligt med vår nuvarande set-up, som grundades  2005. Därför har vi beslutat att flytta till nya faciliteter.

Det nya lagret ligger i 58638 Iserlohn (Zur Helle 13), bara 18 km från vårt nuvarande placering och med A45 som granne. Lagret är 3200m2, och därmed en fördubbling av vår nuvarande lagringskapacitet. Till detta kommer administrations- och kontorfaciliteter.

Det nya lagret tas i bruk den 4. oktober 2016.

Före idrifttagning anpassas bemanningen och rekryteringen av nya medarbetare är i full gång.

Triscan behöver utrymme! Och därför flyttas lagret i Hagen till större faciliteter i Iserlohn