Publicerad - 2019

Nätverksmöte om BREXIT med EU-parlamentsmedlem Morten Løkkegaard (V) som presentatör

Tech news

Fredagen den 8 mars 2019 samlades representanter från flera reservdels grossister och branschfolk från den danska eftermarknaden till ett nätverksmöte och debatt hos Triscan. Venstres EU-parlamentsmedlem, Morten Løkkegaard, gjorde ett inspirerande bidrag om BREXIT, som en presentation till en efterföljande debatt.   

Representanter från t.ex. Autig, Auto-G, CAC, FTZ och Tenneco har, med Morten Løkkegaards tal, fått en unik inblick i hur hela förloppet gick framåt englands röst om BREXIT och förhandlingarna hittills har utvecklats. Men Morten Løkkegaard kom också med sin tolkning av de konsekvenser som den englands utträde från EU skulle ha för både engelska, men även de återstående medlemmarna av EU, både på kort och lång sikt. 

   

Det var glad debatt både under och efter presentationen, och deltagarna fick därefter möjlighet att gå på en rundtur hos Triscan. Här kunde IT och logistikchef Morten Hallum presentera det nya lagret, även produktchef Asger Thybo Geertsen fick möjlighet att visa det nya testcentret framåt.    

Om Morten Løkkegaard
Medlem av Europaparlamentet två gånger och senast 2016. I EU-parlamentet är Morten Løkkegaard vice ordförande i Europaparlamentets liberala grupp, ALDE, medlem av parlamentets utskott för inre marknaden och konsumentskydd och medlem av parlamentets kultur- och utbildningsutskott. Morten Løkkegaard tog examen från danska journalistiska skolan (Danmarks Journalisthögskola) 1988. Han har arbetat för Jyllands-Posten, men blev rikskänd genom sin anställning vid Danmarks Radio. Här började han som en politisk reporter och var senare värd för tv-tidningen (TV-avisen), redaktör och värd för söndagstidningen (Søndagsmagasinet) samt värd för politiska program.