Publicerad - 2020

Kreditering av pantavgifter och reklamationsbehandling på styrväxlar och servopumpar

Tech news

När den ersatta styrväxel eller servopumpen returneras, är det med förväntning att få den betalade pantavgiften krediterad. Anledningen till att pantavgiften betalas är att den ersatta styrväxel eller servopump representerar ett värde om den kan godkännas till renovering - annars är den värdelöst. I den här artikeln fokuserar vi på de omständigheter, som kan innebära att en pantavgift inte krediteras - liksom hur vår reklamationsbehandlingsprocess förlöper.    

Identifierbar
Den första förutsättningen är naturligtvis, att den returnerade delen kan identifieras. Därför krävs det att den returneras i Triscans-förpackning, som den nya delen levereras i. 

Komplett
Omfattningen av den returnerade delen måste vara som den mottagna. 
För styrväxlar betyder det t.ex. att styrväxeln också måste returneras om den nya styrväxeln  levereras med styrstänger. Det betyder också att styrväxelns damasker måste returneras.
Vid servopumpar måste remskivan också medfölja - endast undantagsvis accepteras en saknad remskiva. Slanganslutningarna måste vara täta och alla packningar måste medfölja. Alla delar som är kopplade till pumphuset måste också returneras (t.ex. hydrauloljebehållare).

vejledning

 

Se vår guide/checklista till grossister och verkstäder, som enkelt och med hjälp av bilder förklarar de viktigaste reglerna i fältet


Skick
Som inledningsvis förklarat måste de returnerade delar kunna godkännas för renovering. 
För styrväxlar betyder det, att styrväxelhuset och alla monteringsbeslag måste vara intakta - inga sprickor eller brott. Styrväxelns styraxel får inte vara rostig - så kontrollera om det är rost om damaskernas slangklammer inte är original eller skadat eller damaskerna är defekta/läckande. Dessutom måste styraxeln obesvärat kunna röra sig från det ena utgångspunkten till den andra utgångspunkten. Sist men inte minst måste ingen av de hydrauliska anslutningarna vara skadade.
För servopumpar betyder det, att servopumphuset och alla monteringsbeslag måste vara intakta - inga sprickor eller brott. Servopumpens axel/remskiva måste kunna rotera obesvärat och får inte ha för mycket spel. Sist men inte minst måste ingen av de hydrauliska anslutningarna vara skadade.   

004b   

Styrväxelns styraxel får inte vara rostig

003b

Ingen av de hydrauliska anslutningarna måste vara skadade
 

Handläggning - reklamationer
Utgångspunkten för att genomföra en reklamationsbehandling är ett korrekt ifyllt reklamationsformulär - inklusive datum för montering och utbyte, kilometerställning vid montering och utbyte samt kopia på räkning för första och andra utbytet.

När en styrväxel eller servopump med korrekt ifyllt reklamationsformulär tas emot, fyller vi internt en särskilt reklamationsformulär med ytterligare information som skickas med den reklamerede del till extern undersökning. Detta görs inom sju dagar efter mottagandet. Så snart resultaten från den externa undersökningen finns tillgängliga, informeras kunden och en intern rapport utarbetas, som sedan skickas till kunden.

olie

Som en del av handläggningen undersöks den hydrauliska olja alltid med avseende på föroreningar i form av metallpartiklar. Denna typ av förorening inträffar när ingen korrekt undersökning har utförts och efterföljande spolning/rengöring av hela hydraulsystemet innan reparationen utförs. Det är bara en fråga om tid när en styrväxel eller servopump slutar att fungera, om hydrauloljan inte är helt ren. 

För ytterligare information, vänligen kontakta våra kollegor i försäljning, kundservice eller service.