Vinteren er hård for bilens gasfjedre

Kulde har aldrig været gasfjedrens bedste ven. Meget lave temperaturer kan medføre at gasfjedre bliver utætte i tætningen mellem stempel og cylinder, med udsivning af gas til følge. Resultat heraf er et trykfald som medfører at gasfjederen helt eller delvist holder op med at fungere. Fænomenet er især udbredt ved meget billige gasfjedre af dårlig kvalitet. 
 Men selv intakte gasfjedre påvirkes også af kulden. Når temperaturen falder trækker gassen sig sammen og herved falder trykket i gasfjederens cylinder. Resultatet heraf er nedsat ydeevne. Det ses f.eks. ved at en bagklap eller motorhjelm i åben tilstand langsomt begynder at falde ned/lukke sig. Det opleves også ved at bagklappen eller motorhjelmen ved åbning, skal hjælpes mere på vej end ellers. 
 Opbygning af gasfjeder


Selvom gasfjedre er stort set vedligeholdelsesfrie, er det altid en god idé at holde gasfjederens dele fri for rust eller smuds. Dette gælder særligt gasfjederens stempelstang, som i modsatte fald kan føre til beskadigelse af pakningen på gasfjedren, hvorved gasfjederen bliver utæt og mister sin funktion. Undgå også at bøje eller belaste gasfjederen sideværts. 


Synlige tegn på defekte gasfjedre:

  • Defekte/brækkede monteringsfittings/-beslag som ofte er fremstillet i plastik.
  • Olie ved og omkring samlingen af gasfjederens cylinder og stempel. 


Skjulte tegn på defekte gasfjedre:

  • Manglende evne til at fastholde bagagerumsklappen eller motorhjelmen i åben tilstand. 
  • Øget brug for kraft ved åbning af bagagerumsklappen eller motorhjelmen.


Temperaturens påvirkning af gastrykket.

  • Med temperatursvingninger ændres trykket i gasfjedren og det samme gør oliens viskositet.
  • +/- 3 grader = 1% ændring i trykket.
  • Fra sommer til vinter er der typisk 10-15 % lavere tryk og dermed dårligere effekt. 
  • En gasfjeders tryk er opgivet ved 20 grader.