Startproblemer og manglende trækkraft på PSA 1.6 HDI?

Du kender måske nogen eller har måske selv stået og grublet over årsagen til startproblemer, manglende trækkraft eller tiltagende røgudvikling på køretøjer med den meget udbredte PSA 1.6 HDI motor? Så læs endelig videre her, for der er måske hjælp at hente.

Det er ikke helt ukendt, at man på PSA køretøjer med netop denne motortype fra 2004 og fremefter skal forholde sig til flere punkter - både før og efter udskiftning af EGR-venilen.


Lille kontrol af stor betydning
Opleves førnævnte symptomer og evt. lagring af fejlkoder P0400 og/eller P0100, er det en god idé at foretage kontrol af spjældet i indsugningen, før fejlsøgning på EGR-ventilen påbegyndes. ”Spjældets position styres ved hjælp af en lille arm. Det er ikke ualmindeligt, at armen falder af, hvorved spjældet lukker og dermed blokerer for lufttilførslen til motoren”, fortæller Produktkoordinator Lars Berthelsen, og tilføjer ”Men symptomerne kan i visse tilfælde også skyldes en defekt luftmængdemåler. Mine erfaringer er, at der i mange tilfælde ikke lagres fejlkoder på denne. I den forbindelse anbefales det at udmåle luftmængdemåleren”. 

Fejlkode P0400: EGR flow fejlfunktion (Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction)
Fejlkode P0100: Luftmassemåler flow, kredsløbs fejlfunktion (Mass Air Flow Circut Malfunction)


Du kender måske nogen eller har måske selv stået og grublet over årsagen til startproblemer, manglende trækkraft eller tiltagende røgudvikling på køretøjer med den meget udbredte PSA 1.6 HDI motor?
 

Nødvendighed at adaptere EGR-ventilen
Hvis såvel spjældet og luftmængdemåleren fungerer som de skal, kan en udskiftning af EGR-ventilen være nødvendig. Udskiftes EGR-ventilen er det nødvendigt efterfølgende at adaptere EGR-ventilen vha. en diagnosetester. Undlader man at adaptere EGR-ventilen, vil man opleve ujævn motorgang. Derudover vil det resultere i en yderst begrænset levetid på EGR-ventilen og ofte beskadiges ventilen. 
”Vi har set flere eksempler på ventiler, der efter at have kørt kun ganske få kilometer er beskadigede. Typisk er det hovedet på ventilen, der falder af. Det skyldes, at den manglende adaptering resulterer i, at ventilen kommer til at arbejde under enorm høj belastning”, fortæller Lars Berthelsen og fortsætter: ”Oplever man problemer med kalibrering af den nye ventil, anbefaler vi at anvende Pass-Thru diagnoseudstyr med henblik på opdatering af motorstyringen”. 

Fejlkoderne P0409, P0490, P1459 er alle fejlkoder, der peger på en defekt EGR-ventil. Er det ikke muligt at grundindstille EGR-systemet efter udskiftning, kan årsagen være en defekt motorstyring. Eneste løsning på problemet er udskiftning eller reparation af motorstyringen. 

Fejlkode P0409: EGR sensor A kredsløb (Exhaust Gas Recirculation Sensor 'A' Circuit) 
Fejlkode P0490: EGR signal for højt (Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit 'A' Circuit High) 
Fejlkode P1459: Positions indikations signal fra EGR ventil, ventil blokeret åben under kørsel 
(Evap incorrect work flow)

EGR ventil 881310010
 

Kraftig tilsodning af EGR-ventilen
Erfaringerne viser, at EGR-ventilen på denne motortype ofte udsættes for særlig kraftig tilsodning. Derfor opfordrer vi i forbindelse med udskiftning af EGR-ventilen, at foretage en vurdering af køretøjets dieselpartikelfilter. Et ældre partikelfilter der har mange kilometer på bagen vil oftere regenerere, og det øger belastningen på EGR-ventilen betragteligt.

Vi anbefaler endvidere kontinuerligt at bruge diesel additiv. Brug af additiv beskytter brændstofsystemer og forbrændingskamre mod aflejringer af sod.

Husk altid at benytte additiver efter producentens anvisninger.