Udgivet - 2018

Sådan monteres bananformede spiralfjedre korrekt

Tech news

Det sker jævnligt, at vi hører om mekanikere, der har haft problemer med montering af de efterhånden meget udbredte bananformede spiralfjedre (Side load springs/Lateral load springs). 

 

I et MacPherson fjederben vil en sammenpresset spiralfjeder generere en kraft, som konstant og med varierende styrke udøver et sidelæns pres ind på støddæmperen. Dette forhold gør, at både støddæmperens levetid og dens evne til at sikre komfortabel kørsel nedsættes. 

 

 

En bananformet spiralfjeder er udformet på en sådan måde, at den - når den er monteret korrekt - udøver en modsat rettet kraft, der udligner det førnævnte sidelæns pres ind mod støddæmperen. Herved skabes der balance og støddæmperen både fungerer optimalt og sikres lang levetid. 

 

Inden adskillelse af fjederbenet er det vigtigt at mærke sig fjederens placering mht. hvilken ende af fjederen, der vender op mod toplejet og hvilken ende, som vender ned mod støddæmperens fjederskål. 

Det er kun ved at vende den nye spiralfjeder korrekt, at den opnår sin korrekte facon, når fjederbenet igen er samlet. Almindeligvis vil det være den ”fladeste” ende af fjederen, der vender op mod fjederbenslejet og den mest ”åbne” ende, som vender ned mod støddæmperens fjederskål. Endvidere er det vigtigt at sikre sig, at spiralfjederens ender er placeret korrekt i fjederskålene.  

 

 

 

Hvis spiralfjederen er vendt forkert: 

 

Vil støddæmperen være udsat for et sidelæns pres, der nedsætter støddæmperens levetid og dens evne til at sikre komfortabel kørsel 

Kan der opstå skader på toplejet

Kan spiralfjederen komme til at skrabe op ad køretøjets skærm, med støj eller deformation af skærmen til følge

 

Fremadrettet vil de aktuelle numre blive mærket med QR-koder på æsken, hvor samme bulletin er vedhæftet.