Udgivet - 2019

Nyt testcenter taget i brug

Corporate news

Med indvielsen af vores nye testcenter har vi næsten firedoblet størrelsen i forhold til tidligere. Siden etableringen af vores eget in-house testcenter har det vist sig, at fordelene for vores kunder, men også for os selv, er så betydningsfulde, at beslutningen om udvidelsen nærmest gav sig selv. Læs mere om det nye testcenter og det nyeste udstyr i denne artikel.

Vi har i flere af vores tidligere artikler berettet om vores bevæggrunde for, at vi for snart 3 år siden etablerede et in-house testcenter. Den korte forklaring er, at vi vurderede, at vi kunne styrke vores kompetencer og derigennem opnå yderligere fordele i forbindelse med:

 • Kvalitetskontrol
 • Produktudvikling
 • Produktsammenligning med OE og konkurrenter
 • Reklamationsbehandling

Denne antagelse har i den grad vist sig at holde stik. Alle områder kommer naturligvis vores kunder til gode, men det er nok især inden for reklamationsbehandlingen, at man som kunde nemt har kunnet få øje på fordelene. Sagsbehandlingen er blevet kortere og detaljeringsgraden af den medfølgende dokumentation er forbedret væsentligt. Det har derfor ikke været svært at tage beslutningen om at udvide testcenteret, eftersom investering i og udvikling af yderligere testudstyr har gjort, at pladsen i det eksisterende testcenter blev for trang.

Vi har også i tidligere artikler beskrevet vores udstyr og måden hvorpå det fungerer. Siden den seneste artikel som omhandlede vores ABS-tester, er nyt udstyr kommet til. Det drejer sig om:

 • Udstyr til holdbarheds-/slidstyrketest af elektriske gasfjedre
 • MAP-tester (manifold air pressure), se øverste foto
   

Ligesom tidligere, vil vi også her på et senere tidspunkt berette om hvorledes udstyret anvendes og fungerer. Foruden det nye udstyr råder vi over følgende testudstyr:

 • ABS-tester
 • Krumtappositions-tester
 • Knastakselpositions-tester
 • EGR-ventil tester
 • Gummikvalitetstester – ozonkammer
 • Korrosionsbeskyttelses-tester – salttågekammer
 • Træk- og trykprøvning – bremseslanger, gasfjedre, styrekugler, bærekugler m.m. 
 • Parallelitets-tester – bremseskiver
 • Termostat-tester
 • PDS-tester – parkeringssensorer
 • Svejsningspenetrations-tester

PDS-tester – parkeringssensorer
 

Inden længe udvider vi også med udstyr til test af:

 • Lækage-test – vandpumper og termostater