Hvorfor er det lige pludseligt blevet så vigtigt at rense kølesystemet når vandpumpen skiftes?

Rensning af kølesystemet ved udskiftning af vandpumpen er pludseligt blevet et højaktuelt emne. Værkstederne stiller naturligt nok sig selv spørgsmålet, hvorfor denne ekstra arbejdsgang pludselig er blevet nødvendig – når det aldrig tidligere har været et krav? En del bilejere vil nok også studse over den ekstra postering på værkstedsregningen, og derfor skal værkstederne kunne give et velbegrundet svar. Forklaringen er desværre ikke helt simpel, men lad os starte ved grunden til at det er nødvendigt: Vandpumpen.

Over de seneste år har designet på rigtig mange vandpumper været kendetegnet ved downsizing. I nogle tilfælde har det været nødvendigt, fordi pladsen er blevet mindre som konsekvens af downsizing i motorstørrelserne. I andre tilfælde er det derimod svært at forstå begrundelsen for at bruge en mindre vandpumpe. Downsizing af vandpumpen har medført, at såvel aksel, lejer, skovlhjul og ikke mindst pakring er blevet mindre. Samtidigt har det været nødvendigt at øge pumpens omdrejningstal for at opnå samme ydelse som tidligere – altså pumpe det nødvendige antal liter kølevæske rundt i systemet pr. minut. Som tommelfingerregel skal en pumpe kunne cirkulere kølesystemets indhold 20 gange i minuttet. I en bil med 5 liter kølevæske skal pumpen altså cirkulere op til 100 liter/min. Men i mange tilfælde skal vandpumpen også kompensere for downsizing i motorstørrelsen, hvilket medfører et reduceret areal på overfladen i motoren, som anvendes til at overføre varmen til kølevæsken. Lægger man hertil en højere ydelse, som eksempelvis mange dieselmotorer er kendetegnet ved med øget varmeudvikling til følge, er det ikke svært at forestille sig hvor svært ”livet” som vandpumpe er blevet. Og endnu engang er det kun muligt at kompensere ved at øge omdrejningstallet. Det øgede omdrejningstal, kombineret med mindre lejer og pakring, har gjort vandpumpen til en mere udsat del af kølesystemet, som i forhold til tidligere er blevet meget sårbar over for urenheder i kølevæsken.
 


 

Den mest almindelige fejlkilde til urenheder i kølesystemet er kølevæsken. Forkert blandingsforhold og anvendelse af almindeligt frem for demineraliseret vand er ikke ualmindeligt blandt bilejere, der i forbindelse med en utæthed i kølesystemet, selv afhjælper fejlen frem til næste værkstedsbesøg. Anvendelsen af almindeligt vand fører til kalkdannelse i kølesystemet og netop kalk kan sammenlignes med slibemiddel i et kølesystem, hvilket bestemt ikke er noget vandpumpens pakning bryder sig om. Men kølesystemets komponenter – køler, varmeapperat, motorblok, slanger mv. – forurener også kølesystemet med aflejringer over tid. Så på det tidspunkt i en bils livscyklus, hvor den typisk finder vej til de frie værksteder, er kølesystemet ofte meget forurenet - og en rensning heraf nødvendig, hvis problemer skal undgås.    

En forudsætning for at udføre en grundig rensning af kølesystemet, er anvendelsen af både skylleværktøj og kølerensevæske. Der findes forskelligt skylleværktøj i forskellige prisklasser, ligesom der findes flere alternativer mht. kølerensevæske. Hos Triscan forhandler vi ikke kølerensevæske, men tilbyder to alternativer inden for skylleværktøj – Gates PowerFlush (varenr. 8601 91002) og JWL (varenr. 8601 91001). Se endvidere vores video nedenfor, som viser forskellen på rensning af kølesystemet med og uden Gates PowerFlush skylleværktøj.