Publicerad - 2018

Utveckling och investering i Triscans gasfjäderproduktion

Tech news

I mer än 6 år har Triscan varit delägare av en gasfjäderfabrik i Lettland. Både omsättning och antal anställda har ökat stadigt under åren och genomförandet av ny produktionsteknik och utvecklingen av en ny typ av gasfjäder gör, att vi ser fram emot framtiden. Läs mer om de nya initiativen här.

I strävan att vara konkurrenskraftig är pris och kvalitet viktiga parametrar. Speciellt när det gäller produktion i den västra delen av världen, där arbetet är relativt dyrt, har det blivit en nödvändighet att automatisera manuella processer för att förbli konkurrenskraftiga. En annan vinst från automation är de kvalitetsförbättringar som oftast kommer med automatisering. Ett av de senaste initiativen i produktionen har just varit riktad mot att automatisera samlingen av gasfjäderns stämpel. Denna del är en av de mer komplicerade och tidskrävande, eftersom det finns totalt 9 arbetsflöden i processen. Den nya produktionslinjen kan producera 600 st/timme, som tidigare kostade två manstimmar. Den är utrustad med ett visionssystem, som utför visuell kvalitetskontroll och stannar maskinen, om kolven inte är korrekt monterad. Alla har därför varit spända på huruvida den nya monteringslinjen för kolvar, som efter avslutad i drifttagning i det andra kvartalet 2018, kunde uppfylla förväntningarna - och det kan den lyckligtvis. Du kan se en video av den nya monteringslinjen här.


Här ses den nya produktionslinjen för montering av gasfjäderns stämpel

Lackering är en annan process i produktionen, som håller på att optimeras. Dels är kapaciteten blivit för knapp och dels har utvecklingen av ny teknologi gjort det möjligt, att vi också här kan uppnå både tids- och kvalitetsförbättringar jämfört med tidigare. En helt ny fabrik från tyska Dürr Systems AG till nästan 6 miljoner kronor kommer att tas i bruk under tredje kvartalet 2018. Det är en fabrik för tvåkomponent våtlack med vattenbaserad färg. Med den nya fabriken ökar kapaciteten från 0,8 miljoner st/år vid treskift till 2,25 miljoner st/år. Av denna anledning behöver fabriken bara köra i tvåskift.

Förutom att fokusera på optimering av produktionsprocesser, håller vi också ett öga på om vi kan förbättra utformningen av gasfjädrar. Ett exempel på detta är vår egen "inner coil" gasfjäder, som vi utvecklade, eftersom vi inte trodde att OE-lösningen var optimal - och för att vi kunde se en produktionsmässig och prismässig fördel genom att ändra designen. I den ursprungliga versionen, som vi kallar en "outer coil" gasfjäder, finns på gasfjäderns cylinder en fjäder. Denna typ av gasfjäder används i fall där ytterligare tryck behövs vid gasfjäderns början. I vår lösning lyckades vi att uppnå samma egenskap med en fjäder, som sitter inuti gasfjäderns cylinder. En annan fördel med vår lösning är, att gasfjädern är lätt att rengöra i motsats till den ursprungliga versionen.


Triscan inner coil gasfjäder (CAD ritning)

Triscan inner coil gasfjäder - till Mercedes Benz W251

Triscan outer coil gasfjäder - till Mercedes Benz W251