Publicerad - 2014

Triscan täcker bättre än experterna

De flesta läsare kommer förmodligen at uppfatta rubriken lyder som något av ett postulat, och i Triscan är vi också något förvånad över resultatet av en analys baserad på TecDoc uppgifter. Det visar sig nämligen, att Triscan täcker bättre än de leverantörer, som har etablerat sig på att vara specialister i japanska eller asiatiska bilar.

Analysen
I analysen är flera av Triscans produktgruppers länkning i förhållande till den danska, tyska, franska och polska flotta av asiatiska bilar jämfört med reservdelsgrossister som främjar sig som specialister på asiatiska bilar.

Kablar:

 

Triscan

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

S

88,55%

79,48%

64,46%

63,05%

56,79%

 

Bromsslangar:

 

Triscan

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

DK

97,37%

81,90%

81,65%

69,34%

61,44%

 

Hur gör Triscan
En fråga som nog många som läser den här artikeln ställer sig är: "Hur gör Triscan?" En del av hemligheten är att hitta i Triscans produktavdelning. I 2010 beslutat Triscan att införa ett nytt PDM-system (Product Data Management). PDM-systemet innehåller uppdaterad och detaljerad kunskap om hela den europeiska flottan". Mer än 40 anställda säkerställar att uppdatera ditt system med OE uppgifter om nya modeller och förändringar i den aktuella flottan. Således har vi en mycket bra utgångspunkt för att uppdatera och utveckla våra olika produktlinjer ", säger Asger Thybo Geertsen, produkt koordinator vid Triscan och fortsätter: "Eftersom utvecklingen av nya bilar ofta är plattformsbaserade och flera bilmärken därför delar samma teknik och att det samtidigt inte är ovanligt att nya bilar använder sig av beprövad teknik, ser vi ofta att delar vi redan har i programmet finns användning av på nya modeller."

 

När "hålen" i en produkt program är identifierade, är det Triscans många års erfarenhet i att få delarna tillverkade också gör en stor skillnad". I de fall där vi använder underleverantörer, väljer vi ofta själva att tillverka produktionsverktygen", säger Asger Thybo Geertsen och fortsätter: "Men ibland väljer vi att köpa originalreservdelar för att säkerställa bred täckning."