Publicerad - 2015

Marknadsdriven produktutveckling av reservdelar i hög kvalitet

Tech news

Produktutvecklingen måste leda till konkreta och mätbara fördelar som kan omsättas till affärer för både kunder och Triscan. Detta är utgångspunkten om det gäller utveckling av nya eller utbyggnad av existerande produktgrupper hos Triscan. "Merparten av vår utvecklingsprojekter härrör från vår nära dialog med kunderna", säger Produkt- och kvalitet direktör hos Triscan, Jørgen Grand.

Produktutvecklingen tar utgångspunkt i detaljerad kunskap om bilparkens utveckling, sammansättning och OE information. I Triscan PDM-systemet (Product Data Management), finns uppdaterad och detaljerad kunskap om hela EU: s bilpark. "Nya bilmodeller är ofta plattformsbaserade och använder redan tillämpad teknik. Vi ser därför ofta, att delar vi redan har i programmet gäller för flera nya modeller. "

 

Bild borttagen.

”Produktutvecklingen tar utgångspunkt i detaljerad kunskap om flottans utveckling, sammansättning och OE information ", säger Produkt- och kvalitet direktör Jørgen Grand

 

Kännetecknande för Triscans produktlinjer är också branschens bredaste täckning av bilparken och den högsta leveransprecision. "Med Triscan som leverantör är man fullt täckt och med vår höga leveranskapacitet och logistiska setup garanterar vi, att kunderna inte går förgäves eller förlora försäljning", säger Jörgen Grand. För att uppnå den breda täckning, är det inte ovanligt, att Triscan är "First movers" med hänsyn till utveckling och produktion av delar för den eftermarknaden.

Hos Triscan kvalitetssäkras delarna efter ett fastställd procedur och produktionen är så långt som möjligt underkastad fordonsindustrins kvalitetsstandard TS 16 949. Triscans produktion- och kvalitet tekniska expertis stammar bl.a. från företagets medägande i ett tillverkande företag. "I vår Business Intelligence-system följer vi utvecklingen i reklamationsprocent dag för dag, och kan reagera mycket snabbt om vi behöver det", säger Jørgen Grand, och tillägger: "Vi är mycket stolta över, att vi under de senaste åren har lyckats att minska vårt redan låga klagomål ytterligare, och till ett för branschen mycket låg nivå ", avslutar Jørgen Grand.

Som en del av kvalitetsproceduren genomför Triscan regelbundna fabriksbesök hos tillverkarna. Vid mottagandet av gods genomföres stickprovvis tillträdeskontroll, som hållas upp emot godkända delar från Triscan provförvaring. Men också tester av oberoende institutioner används i kvalitetsarbetet.