Udgivet - 2016

Høj programdækning og leveringsevne til gavn for din forretning og kundetilfredshed

Corporate news

Vores stræben efter at opretholde 97% programdækning og leveringsevne har ikke alene skabt værdi og målbare resultater hos vores kunder, men også skabt værdi hos værksteder og bilejere. Med Triscan som leverandør er det på én og samme tid muligt at øge salget, nedbringe lagerværdien og undgå restordrer eller i værste fald tabt salg. Det kræver både kompetente medarbejdere, avanceret IT og ikke mindst kontinuitet for at vi hos Triscan kan opnå og efterfølgende fastholde så højt et mål for vores programdækning og leveringsevne. Er du nysgerrig på at få at vide hvordan vi gør hos Triscan, så får du et indblik her.


Kompetencer
Summen af erfaring og kompetencer i såvel produkt-, indkøbs-, IT- og logistikafdelingen er en afgørende faktor i arbejdet med at sikre høj programdækning og leveringsevne. I Triscan regi har eksempelvis produktafdelings ansatte sammenlagt mere end 100 års erfaring i product management. Hertil kan så lægges de mange års erfaring som de hver især bidrager med fra tidligere jobs i reservedelsbranchen. I udgangspunktet har vi derfor et meget solidt kompetencemæssigt fundament.   
 

ABS sensorer målt op mod den tyske vognpark og 7 konkurrenter

 

IT
Én af forudsætningerne for at opnå en høj programdækning er opdateret OE-information. Produktafdelingen er sikret adgang til bilproducenternes OE kataloger gennem vores PDM-system (Product Data Management). Herved er vi sikret opdateret og detaljeret viden om hele den europæiske vognpark med korrekte OE-data og tilhørende kriterier på både helt nye og ændringer i ældre bilmodeller. Baseret på TecDoc data har vi løbende mulighed for at måle vores programdækning op mod andre leverandører/konkurrenter på det frie eftermarked. Et eksempel herpå kunne være nedenstående dækningsanalyse på ABS-sensorer målt op mod den tyske vognpark og 7 konkurrenter. 

Forudsætningen for at opnå en høj leveringsevne er at kunne disponere korrekt ift. efterspørgslen. Med mere end 50.000 varenumre kan det være lidt af en udfordring, men også her benytter vores kolleger i indkøbsafdelingen sig af IT. Baseret på kvalificerede bud og salgsstatistikker hjælper lagerdisponeringssystemet Slimstock med til at løse opgaven på bedste vis. 

Det sidste trin i processen, som bidrager til en høj leveringsevne, er logistikken, og også her benytter vi os af IT. Vores WMS (Warehouse Management System) sikrer hurtig og effektiv ekspedition af indkomne ordrer, inden forsendelsen overlades til vores samarbejdspartnere inden for spedition. Leveringsevnen i 2016 lå ved udgangen af 3. kvartal på hele 97 %. 
 


 

Værdi som resultat af kontinuerligt arbejde
Resultatet af alle anstrengelserne kommer til udtryk i form af værdi for såvel bilejer, værksted, grossist og Triscan. Men værditilvæksten stopper så snart tøjlerne slippes. Med ny viden, ny teknologi, nytilkomne og eksisterende produktprogrammer, der løbende udvides og opdateres, sikres en høj programdækning og leveringsevne udelukkende ved fortsat fokus og kontinuitet.